Ett kvarter om hjertestartere i idrettslag

Har du 15 minutter til overs torsdag 15. oktober?

Klokka 18.00 arrangerer Norges Idrettsforbund et kort, digitalt informasjonsmøte om hjertestartere i idrettslag. Du finner mer informasjon om det her.

Møtet er åpent for alle – og du kan følge sendinga her.

Feiring Idrettslags hjertestarter oppbevares inne i kiosken på idrettsplassen. Den er dermed lett tilgjengelig under alle fotballkamper og andre arrangementer på kunstgrasbana.


Feiring IL er blitt kvalitetsklubb!

I over to år har Feiring IL jobbet målrettet for å bli sertifisert som kvalitetsklubb. Tirsdag 22. september overrakte Norges Fotballforbund Akershus den høythengende utmerkelsen til fotballgruppas leder Knut Harald Flesvik.

F.v. Christian Bull (Fu/Vo), Knut-Harald Flesvik, Øystein Rydland, Vegard Halvorsen, Gro Langdalen (NFF Akershus), Eva Karlsen (NFF Akershus) ALLE FOTO: Jøran Kristensen

Nr 2 i Eidsvoll
Feiring IL blir dermed klubb nr 22 i Akershus, og nr 2 i Eidsvoll kommune som får utmerkelsen, etter Dal IL. Knut Harald Flesvik «arvet» prosjektet etter avgått leder i fotballgruppa, Vegard Halvorsen, og sammen med Øystein Rydland har de tre lagt ned mye arbeid for å ta klubben fram mot dagens milepæl.
Klubben er sjefen 
– Å bli Kvalitetsklubb stiller store krav for en liten klubb som Feiring IL, sier Christian Bull fra FuVo (Funnefoss/Vormsund IL), som har veiledet Feiring IL gjennom prosessen. Han er imponert over den lille klubben nord i fylket som har klart sertifiseringen. – Det har vært en glede å følge dere, dette kommer dere til å klare bra, var veilederens beskjed.
Gro Langdalen, styreleder i Norges Fotballforbund Akershus, var også imponert over arbeidet som er lagt ned, og understreket at det kreves hardt arbeid framover for å bevise at klubben er fortjent til tittelen. -Husk at vi kan komme og fire flagget, sa hun med glimt øyet før hun overrakte flagg og plakett og ønsket lykke til med det viktige arbeidet.

Styreleder i NFF Akershus, Gro Langdalen, overrekker plakett og flagg til leder i fotballgruppa, Knut Harald Flesvik.

Visjoner, verdier og gode rutiner
– Intensjonen er å gjøre klubbdrift mer forutsigbar og organisert, med klar fordeling av ansvar, sier Knut-Harald Flesvik. – Det skal være lettere å gå inn i verv og roller, da en tydeligere vet hva det innebærer.

Feiring IL har i dag 70 registrerte fotballspillere født 2005 – 2015, etter etablering av to nye årskull i høst. – Det er svært gledelig etter et vanskelig år for fotballen. Dette er en stor anerkjennelse av en godt etablert gruppe, med et positivt styre og dyktige trenere som står på for å skape verdifull aktivitet for bygdas barn og ungdommer, sier Knut-Harald.

Seremonien foregikk på kunstgrasbana før avspark for kampen Feiring – Borgen GJ11, som for øvrig endte 6-6.

 


Oppgradering i Årneslandet

Den som vil bevege seg litt ute i det fine vårværet kan nå glede seg over at idrettslagets fotballmål i Årneslandet har fått nye nett.

Følger man generelle smittevernregler, er det lov å trene på skudd og leke seg med ball – i grupper på maks fem personer med to meters avstand.

En viktig del av oppgraderingen er at FIL også har bekostet ballfangernett på østsida av plassen, sånn at det ikke blir fullt så mange fotballer som havner i Mjøsa.

Her har også Feiringregjeringa spyttet i penger – siden området er tilgjengelig for alle i hele bygda! Det er hogget en del trær for både å kunne sette ned nettet og få bedre utsikt (trær som dermed også har blitt St.Hans-bål) og jobben er gjort av Bjørn Dokken og fotballgruppas Knut-Harald Flesvik.

Det gjenstår litt feste av nettet på nordsida, men det er lov å ta i bruk!

Ballfangernett
FOTO: Knut-Harald FlesvikMjøsa rundt er avlyst

– Vi har sett en stund hvilken veg det bar, men det har sittet langt inne å ta avgjørelsen, sier Anne Ekornholmen. Hun er leder i arrangørklubben, Feiring Idrettslag.

Koronasituasjonen gjør det vanskelig å planlegge og avvikle sykkelrittet Mjøsa rundt på en helsemessig forsvarlig måte, både for syklistene og for det store antallet frivillige som er med i arrangementsdugnaden.

– Vi følger så klart helsemyndighetenes og Idrettsforbundets anbefalinger når det gjelder tiltak for å begrense koronasmitten, og da blir det dessverre ikke noe sykkelritt hos oss, sier Ekornholmen.

Mjøsa rundt skulle gått for 46. år på rad søndag 7. juni i år. Nå er det tradisjonsrike sykkelrittet rundt Norges største innsjø avlyst for første gang siden oppstarten i 1975.

Også Styrkeprøven Trondheim-Oslo har avlyst årets sykkelritt.

– Så vidt jeg vet har Mjøsa rundt heller ikke blitt utsatt noen gang, sier Ekornholmen.

I 1995 måtte rittet kjøres kun over Mjøsbrua, ikke helt til Lillehammer, på grunn av den store flommen i Mjøsa det året.

Å utsette Mjøsa rundt er ikke noe godt alternativ. Med den usikre koronasituasjonen er det vanskelig å få avviklet nødvendige kurs og gjort andre forberedelser i forkant og fram mot rittet.

– Så fort man begynner å utsette, kommer man dessuten i konflikt med andre ritt og arrangementer som allerede har fastsatt datoer i høstsesongen, sier Ekornholmen.

– Det er uheldig og vil ramme både arrangører og deltakere.

De siste årene har rundt 400 syklister årlig stått på startstreken ved Feiring skole for å tråkke seg Mjøsa rundt. Det 235 kilometer lange rittet er kjent for mange som en god «oppvarming» foran Trondheim-Oslo to uker etter.

Økonomisk vil en avlysning for Feiring IL dermed bety et tap av inntekter for 2020.

– Det er selvfølgelig synd for oss som aktiv klubb og fleridrettslag, men Mjøsa rundt skal komme tilbake i 2021.

– Feiring IL beklager overfor alle syklister som hadde gledet seg til turen rundt Mjøsa, sier Jostein Tofte, leder av sykkelgruppa i Feiring IL og rittleder gjennom mange år. De 45 syklistene som per nå allerede var påmeldt, vil få sin startkontingent refundert.


Referat fra årsmøtet 8. mars 2020

Protokoll fra årsmøte Feiring IL

Fløygir, 8. mars 2020

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

                Det var 23 stemmeberettigede til stede ved starten av møte.

                Alle de stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2. Valg av dirigent

                Anne Ekornholmen ble enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av referent

                Nina Stensby Bakken ble enstemmig valgt.

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

                Åshild Flatmo og Irene A Bjørndal ble enstemmig valgt

Sak 5. Godkjenne innkalling

                Innkalling godkjent

Sak 6. Godkjenne saklisten

                Sakliste godkjent

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

                Forretningsorden godkjent

Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Anne leste opp fra både idrettslagets årsberetning og de ulike gruppenes årsmelding.  Hun informerte også om at alt er å finne på idrettslagets hjemmeside.

Årsberetningen og gruppenes årsmelding enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslaget regnskap og revisors beretning

Bjørn Saksberg gikk raskt igjennom regnskapet og informerer om at FIL nå har ca 1.7 mil på bok. Han la også til at verdiene nå er avskrevet ned til 0.

Åshild Flatmo gikk igjennom revisors beretning. I det store og hele var regnskapet ryddig og oversiktlig ført. Enkelte bilag var noe mangelfullt merket og manglet også spesifikasjoner av hva kostnadene gjelder. Rutiner for bilagshåndtering må skjerpes. Revisorene går ut i fra at styret jobber med rutiner for bilagshåndtering. Viktig at bilag signeres av to i styret.

FIL har vært utsatt for en vellykket svindel (pishing) som i etterkant har blitt ryddet opp i og tilbakebetalt av DNB som håndterer utenlandskbetalinger.

Revisorene mener at regnskap og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og at det fremlagte regnskapet anbefales godkjent.

Budsjett godkjent.

Sak 10. Behandle forslag og saker.

                Ingen forslag eller saker kom inn.

Sak 11. Fastsette medlemskontingent og fastsette treningsavgift, eventuelt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Anne Ekornholmen informerte om Norges Idrettsforbund regelverket som nå legges om. Det går i korte trekk ut på at alle medlemmer fra 2021 må ha en kontingent knyttet til seg. Èn pris per hode. NIF har altså i praksis kuttet ut familiemedlemskap, og på grunn av faktureringssystemet må vi derfor også endre oss. Familiemedlemskap i dag er kr 500 uansett hvor mange personer det er snakk om. Styret har hatt som mål å i så liten grad som mulig endre den reelle innbetalte kontingenten. FIL har følgende forslag til medlemskontingent: Voksne enkeltmedlemmer 200 kr – som i dag. Barn, enkeltmedlemmer 150 kr – som i dag. Familiepris slår inn når man er minst én voksen og ett barn i relasjon i medlemsregisteret. Da betaler den ene voksne 200 kroner, mens alle andre familiemedlemmer i relasjonen betaler 100 kr, uansett alder.

                Foreslått medlemskontingent godkjent

Det kom i tillegg opp spørsmål angående treningsavgifter – at det er uklart for mange medlemmer/undergrupper når treningsavgifta faktureres og om den er tilbakevirkende eller man betaler i forkant. Det er fordeler og ulemper både med betaling på våren og på høsten, men hovedregel er at betaling av treningsavgift gjelder for inneværende år. Hovedstyret skal i løpet av året utarbeide bedre info og rutiner på dette.

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

                Budsjett godkjent

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan

Forslag fra styre om å la organisasjonskartet stå selv om to av gruppene (friidrett og håndball) som står oppført er «sovende».

                Organisasjonsplan godkjent

Sak 14: Valg:

Hovedstyret :

Valgkomiteens innstilling til Styreleder : Anne Ekornholmen (gjenvalg)

Vedtak: Anne Ekornholmen ble enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling til styremedlem: Nina Stensby Bakken (gjenvalg)

Vedtak: Nina Stensby Bakken ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Bjørn saksberg, Stig Røset, Inger-Lise Olsen og Knut Harald Flesvik. (1. år igjen)

Kommentar: det ble noen kommentarer til at alle i hovedstyret nå står på valg neste år. Det er en situasjon som ikke er heldig, fordi vi da risikerer at alle slutter samtidig og neste styre må starte helt på scratch. Dette ble diskutert litt av årsmøtet, og styret er klar over problemet. Beslutningen er at hovedstyret har med seg dette gjennom året og internt kommer til enighet når det nærmer seg nytt årsmøte at en eller flere eventuelt sier ja til gjenvalg.

Øvrige styremedlemmer :

                Sykkelgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Jostein Tofte (gjenvalg)

Vedtak: Jostein Tofte ble enstemmig valgt

 

Allidretsgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Linda Kristiansen Dokken (gjenvalg)

Vedtak: Linda Dokken ble enstemmig valgt

Valgkomiteens innstillig til styremedlem: Thomas Sandviken (ny 2 år)

Vedtak: Thomas Sandviken ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Solveig Fagerli, Hans Jacob Michaelsen, Ståle Lie, Kristin Hove. (1 år igjen)

Ut: Arne Saxhaug

Skigruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Halvor Sjuve (ny 1 år)

Vedtak: Halvor Sjuve ble enstemmig valgt

Styremedlem: Bjørn Saksberg og Anett Kittelsen Flesvik. (Ny 2år)

Vedtak: Bjørn Saksberg og Anette K.Flesvik ble enstemmig valgt

Ut: Kai Gjestvang, Rebecca Setsaas og Egil Jacobsen

 

Fotballgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Knut Harald Flesvik (gjenvalg)

Vedtak: Knut Harald Flesvik ble enstemmig valgt

Styremedlem: Øystein Rydland (gjenvalg) Solveig Røise (ny 2 år)

Vedtak: Øystein Rydland og Solveig Røise ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Kenneth Flatmo, Terje Rogstad og Jette Stigersand. (1 år igjen)

Ut: Elin Langård

Trim og Turgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Kai Melby (gjenvalg)

Vedtak: Kai Melby ble enstemmig valgt

Styremedlem: Aina Haarberg (gjenvalg) Even Anders Tosterud (Ny 2 år)

I              Ikke på valg: Irene Bjørndal og Alf Skålerud (1 år igjen)

Ut: Arild Askeland og Einar Tosterud

 

Revisor/Kontrollutvalg:

Valgkomiteens innstilling: Elin Langård (Ny 2 år) og Martin Berger (Varamedlem! Ny 2 år) Vedtak: Elin Langård og Martin Berger ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Nina G Stefferud

Jostein Tofte har ei gruppe i ryggen som kan hjelpe til, men som ikke ville sitte i gruppa.

I skigruppa fortsetter Kai Gjestvang og Geir Aasen å kjøre skiløyper med Halvor Sjuve.  Samt alle som gikk ut har sagt de kanbidrar med å hjelpe til på skikarusellrennet.

Sak 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene:

Vedtak: enstemmig vedtatt at styret har fullmakt til å oppnevne representanter.

Annet:

Det ble gitt ut gavekort fra Intersport Eidsvoll til de som gikk ut av Feiring Idrettslag. Åshild Flatmo, Kai Gjestvang og Eirik Gjestvang ble takket for god innsats.

 

 

 

 

 

 


Feiring IL avlyser alle treninger

Styret i Feiring IL følger Norges Fotballforbunds avgjørelse om å stoppe alle breddeaktiviteter ut april.

Det betyr at vi avlyser alle fotballtreninger og andre aktiviteter inntil videre. Det gjelder også allidretten og tirsdagstreninga.

Dette gjør vi for å bidra til å hindre spredningen av koronaviruset. Den viktigste dugnaden vi kan gjøre akkurat nå, er å hjelpe hverandre å ikke spre smitte.

Og så kan man kanskje trene litt hjemme i stedet?

Vask hender, ta vare på hverandre og gjør noe hyggelig sammen!

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med leder@feiringil.no eller les mer på NFF Akershus’ sider her.

Folkehelseinstituttets korona-informasjon finner du her


Midt i blinken!

Sju meget spente og ivrige gutter møtte opp for et minikurs i bueskyting i dag, onsdag 4. mars.

LES OGSÅ: Har du lyst til å prøve bueskyting?

Kurset går over fem kvelder og avvikles på Valhall, siden gymsalen på Feiring skole er stengt i forbindelse med oppussing. Kurset inneholder både litt teori og selvfølgelig praksis. Alle kursdeltakerne ble utstyrt med pil og bue. Og med Bjørn, en tidligere norgesmester i bueskyting som instruktør må dette bli bra!

All ære til Eidsvoll Bueskytterklubb som ville bli med på dette prosjektet i samarbeid med Feiring IL.

Sju gutter på bueskytterkurs på Valhall i mars 2020. FOTO. Nina S. Bakken


Lyst til å spille fotball?

Da vil vi gjerne se deg på trening!

Fotballstyret i Feiring IL vil gjerne komme i kontakt med alle som har barn født 2013 eller før, som har lyst til å spille fotball.

Jente eller gutt, spilt før eller helt fersk – alle er like velkommen!

9-åringene og eldre er i gang med trening, og vi ønsker å sette i gang aktivitet innendørs for de som er yngre, straks gymsalen på skolen er klar.

Alle som ikke har vært involvert tidligere, bes melde interesse til oss, så vil du få nødvendig informasjon.

Vi kan tilby:

  • Et trygt og godt miljø, med sosialisering og Fair Play i fokus!

  • Utviklingsmuligheter på mange områder.

Hilsen fotballstyret v/leder

Knut-Harald Flesvik – telefon 92094713


Saksliste og papirer til årsmøte 2020

Vi viser til tidligere offentliggjort innkalling til årsmøte i Feiring Idrettslag 8. mars kl 19.00 på Fløygir.

Den er også sendt ut til alle medlemmer på epost, samt publisert i flere av FILs Facebook-grupper.

Her er årsmøtepapirer: 

Årsberetning 2019

Årsregnskap (2019) – Lukket BS 2020-01-02 – (2019-01-01 – 2019-12-31)

Forslag til Budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling 

Styrets forslag til medlemskontingent for 2021

Feiring ILs Organisasjonsplan 2020

 

Velkommen til årsmøte!

 

Saksliste for årsmøte i Feiring Idrettslag 2020

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (se vedlegg) og fastsette treningsavgift, eventuelt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1               Styreleder

14.2               Nestleder

14.3               Øvrige styremedlemmer (velges samlet)

14.4               Varamedlemmer

14.5               Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.6               Medlemmer av kontrollutvalg (nytt, erstatter revisorer)

14.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.8               Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem