Hvordan betale treningsavgift?

Treningsavgiften i Feiring IL gjelder alle som deltar i en form for organisert trening (fotball, håndball, allidrett, skitrening, tirsdagstrening i sal), fra det året de fyller 6 år.

Det er altså ikke treningsavgift for å være med på skiturer eller torsdagstrimmen (såkalt «ut og gå, kaffe etterpå»).

Treningsavgiften fastsettes av hovedstyret i FIL og er per nå 600 kr i året. Vi er glade for at den er vesentlig lavere enn i andre idrettslag det er naturlig å sammenlikne med i vårt område. Det er styrets målsetting at tilbudte aktiviteter og fasiliteter skal gi god verdi for pengene, og samtidig gjøre det mulig å utvikle idrettslagets anlegg og utstyr. Treningsavgiften er nødvendig for at idrettslaget skal kunne opprettholde aktiviteter som medlemmene ønsker.

Alle betaler kun én treningsavgift, uansett hvor mange aktiviteter man er med på. Det er gruppelederes ansvar å melde inn til hovedstyret hvor mange/hvem man har med som deltakere på treninger.

Treningsavgiften betales med VIPPS 621334. Velg der hvilken hovedgruppe man tilhører. Skriv også i meldingsfeltet hvem det betales treningsavgift for.

Det er mulig å søke om fritak for treningsavgift. Da henvender man seg direkte til leder@feiringil.no eller gruppeleder på den aktiviteten man er med på. Basert på individuell vurdering av sosiale eller økonomiske hensyn behandles slike søknader naturligvis konfidensielt.

Styre har bestemt at følgende har fritak for treningsavgift:

  • Medlemmer av hovedstyret
  • Medlem av styre i en undergruppe
  • Trenere
  • Lagleder i fotball