Ingenting varer evig

Å arrangere sykkelritt som Mjøsa Rundt har blitt vanskeligere år for år.

I 2020 og 2021 gjorde koronapandemien det umulig for Feiring IL å arrangere det tradisjonsrike rittet på forsvarlig måte.

Særlig komplisert er det likevel blitt etter de skjerpede sikkerhetskravene fra Statens Vegvesen og politiet. De er det vanskelig å argumentere mot.

Disse kravene gjør det ekstra vanskelig å skaffe nok frivillige som kan stille opp på arrangementet, spesielt til vakter ute i løypa/trafikken. Men også i forkant av selve ritt-dagen trengs en dugnadsgjeng til alle funksjoner.

Dette er som kjent ikke Feiring IL aleine om å kjenne på, det er sykkelklubber i Norge med opp mot tusen medlemmer som sliter med det samme. Flere har kastet inn håndkleet de siste årene. De som er igjen, «konkurrerer» om datoene. Tyrifjorden Rundt har «tatt vår dato» første helga i juni, to uker før Styrkeprøven.

Det har vært et naturlig generasjonsskifte i Feiring IL og sykkelmiljøet i bygda er ikke som det var på 70-, 80- og 90-tallet. Det er det heller ikke på landsbasis.

Vi er mange som kjenner et eierskap til og en forpliktelse overfor Mjøsa Rundt som en lang og god tradisjon for FIL. Det har vært en suksess over svært mange år. Men drivkraften til å ta det videre må komme fra noen som brenner for sykkel.

De siste årene har det vært umulig for valgkomiteen i Feiring IL å finne folk til å sitte i sykkelgruppa. Siden 2019 har bare Jostein Tofte sagt ja, og vært valgt inn i sykkelgruppa på årsmøtet.

Mjøsa Rundt 2019 ble derfor arrangert av en prosjektgruppe bestående av Jostein Tofte, leder i FIL, Anne Ekornholmen, kasserer i FIL Bjørn Saksberg, samt Kenneth Flatmo og Anders Nordahl, med støtte fra resten av hovedstyret og særlig fotballgruppa – og andre frivillige fra bygda.

Det er ikke mulig for hovedstyret i FIL å også stå som arrangør av Mjøsa Rundt, det er det ikke kapasitet til. Det trengs en egen sykkelgruppe som har dette som hovedoppgave. Det har vi ikke per nå. Og det har vi ikke hatt de siste tre åra. Engasjementet for sykkel er rett og slett ikke stort nok.

Vegvesenet er ikke fornøyd med ordningen med stasjonære vakter som dirigerer trafikk, med den kursingen vi har maktet å gjennomføre. Det tilsier at man må vurdere andre måter å arrangere rittet på. En mulighet kan være å legge lista lavere og ikke arrangere noe offisielt ritt, men heller innby til en tur hvor man sykler rundt Mjøsa.

Tidene forandrer seg og det ligger nå større inntektspotensial – og mindre dugnadsinnsats – i andre arrangementer. Dette gode argumentet for Mjøsa Rundt er dermed ikke lenger like gyldig.

Hovedstyret har drøftet dette sammen med lederne av de ulike undergruppene. Vi ser ikke at vi har kapasitet til å arrangere Mjøsa Rundt i 2022.

Om ikke da en gjeng nå melder seg frivillig til å ta rev i seilene og stable rittet på beina i løpet av det halve året som gjenstår før pinsehelga første helg i juni.

Er det noen tidligere aktive frivillige som vil melde seg til dyst og dugnad igjen?

Vil noen sitte i en arrangør/prosjektgruppe og ta seg av planlegging av løyper, påmelding, avtaler med vegvesen og politi, skilting, matstasjoner, vakter, dato opp mot andre sykkelritt etc?

I så fall ber vi dere så snart som mulig kontakt med Jostein Tofte på epost jostein.tofte@dnb.no eller hovedstyret@feiringil.no