Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte
klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil gjøre klubbhverdagen bedre for oss alle.
Disse 4 hovedområdene er

• Aktivitet
• Organisasjon
• Kompetanse
• Samfunns- og verdiarbeid

Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb.

Til sammen er det 20 slike kriterier.

NFF sin hjemmeside kan du finne informasjon om Kvalitetsklubb. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent med konseptet og innholdet der.

I Feiring IL startet vi Kvalitetsklubbarbeidet våren 2019 etter at styret hadde hatt en grundig gjennomgang av konseptet.

Knut Harald Flesvik fikk jobben som Kvaltetsklubbansvarlig med rolle om å lede og delegere prosessen. En strategiplan for arbeid med Kvalitetsklubb ble skissert på styremøte april 2019.

Arbeidet med Kvalitetsklubb har fokusert på at det er prosessen i seg selv som er viktig for at Feiring IL skal utvikle og implementere gode systemer klubben. Utviklingen og endringer bør skje nær aktiviteten og med bred delaktighet fra klubbens ressurspersoner og medlemmer som igjen gir et sterkt eierforhold til arbeidet som har blitt gjort. Vi ønsker å bygge gode systemer med klubben som sjef, der prinsipper som ryddighet, oversikt og klare rolleforventninger er lett tilgjengelig for alle medlemmer.

Aktivitet

Organisasjon

Kompetanse

Samfunns- og verdiarbeid