Ekstraordinært årsmøte

Til alle medlemmer i Feiring Idrettslag 

På det ordinære årsmøtet i mars ble det ikke gjort valg av ny leder i FIL. Valgkomiteen har jobbet videre og kommet opp med forslag til ny leder: Nina Stensby Bakken, og nytt styremedlem (fordi Nina må erstattes i styret): Helene Marie Mørk Sjuve.

Vi innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte i Feiring IL på Fløygir (2. etasje) torsdag 28. april kl 19.30

Saksliste:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
3. Valg

Velkommen!
Hilsen Feiring ILs hovedstyre