Kontakt oss

Feiring ILs hovedstyre – hovedstyret@feiringil.no

Leder Nina Kristine Stensby Bakken – leder@feiringil.no
Nestleder Helene Mørk Sjuve
Kasserer Bjørn Saksberg – kasserer@feiringil.no
Sekretær Miriam Hagen
Styremedlem Guri Nordahl

Undergrupper

Allidrett

Linda Kristiansen Dokken – allidrett@feiringil.no
Monica Almeli
Martin Berger
Ståle Reegård Lie
Torry Hedlo

Fotball

Knut Harald Flesvik – fotball@feiringil.no
Solveig Røise Saxshaug
Øystein Rydland
Kristin Hove
Eldri Berger

Ski

Halvor Sjuve – ski@feiringil.no
Bjørn Saksberg
Anett Kittelsen Flesvik

Sykkel

Denne gruppa er sovende per mars 2023

Trim og tur

Kai Melby – trimogtur@feiringil.no
Even Anders Tosterud
Irene Bjørndal
Alf Skålerud
Aina Haarberg

Friidrett

Denne gruppa er sovende per mars 2020

Håndball

Denne gruppa er sovende per mars 2020

Valgkomite

Monica Almeli
Ståle Melby

Knut Inge Henriksen
Kristina Misvær

Kontrollutvalg

Ragnar Flesvik
Leif Røise
Bernt Bjørndal (vara)