Årshjul

Fotballstyret har ansvar for administrering av fotballgruppas aktivitet.

En del av de nevnte oppgavene vil være delegert ulike (SU / Hovedstyret /

roller).

 

Årshjul

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Januar Påmelding

 

Fotballstyremøte

Påmelding seriespill for lag 10 år og eldre (Frist 15. januar)

Levere inn budsjett og årsberetning, og planlegge sesongen (oppgaver / ansvarsfordeling).

Februar Søknad

Søknad

Søknad om støtte Sparebankstiftelsen (Frist 1.februar)

Søknad om draktsett Coop (Frist medio februar)

Mars Påmelding

Årsmøte i klubben

Påmelding

Fotballstyremøte

Utstyrskveld

Påmelding seriespill for lag opp til 9 år (Frist 1. mars)

Årsmøte i klubben.

Melde på lag til 3 – erserie.

Gjennomføre fotballstyremøte (sesongplanlegging)

Organisere utstyrskveld med leverandør av tøy.

April Foreldremøter

Logistikk

Dugnad

Gjennomføre foreldremøter for de ulike lagene. Dugnadsansvar (kiosk / kjøring) sendes ut.

Gjennomføre dugnad på anlegg / bane.

Mai – juni Søknad treningstid

Trenerforum

Fotballstyremøte

Søknad om treningstid Minnesundhallen (Frist 1. mai)

Gjennomføre trenerforum.

Gjennomføre fotballstyremøte (status erfaring sesong).

August Trenerforum

Fotballstyremøte

 

Rekruttering

 

Logistikk

Gjennomføre trenerforum.

Gjennomføre fotballstyremøte (planlegge høstsesong).

Sende ut informasjon om tilbud for nytt årskull (5 – åringer)

Dugnadsansvar (kiosk / kjøring) sendes ut.

September Søknad

 

Søknad

Søknad om støtte Sparebankstiftelsen (Frist 1. september)

Søknad om støtte Gjensidigestiftelsen (Frist 15. september)

Oktober Fotballstyremøte

Trenerforum / avslutning

Gjennomføre fotballstyremøte (evaluering).

Planlegge / gjennomføre trenerforum og avslutning for fotballgruppas tillitsvalgte.

November – desember Logistikk trening

Påmelding dommerkurs

Organisering av treningstider vinter.

Påmelding til dommerkurs for rekrutteringsdommere tidlig januar.