Håndball

Feiring IL har hatt håndballaktivitet siden 2017, med deltakelse i små turneringer, samt to serielag.

Per 2020 er gruppa hvilende, og eventuelle spørsmål kan rettes til hovedstyret@feiringil.no