Håndball

Håndballtreningene har foregått i Minnesundhallen hver mandag.

De yngste (6-9 år) trener fra kl 18 til 19 og de eldste (10-12 år) fra kl 18.30 til 19.30.

Gruppa er litt sovende per våren 2018, men består inntil videre av:
Guri Nærbøe Nordahl (leder) – handball@feiringil.no