Fotball

Fotballgruppa organiserer i 2019 treninger i yngre avdeling for spillere fra 7 til 14 år. Alle eldre spillere har tilbud om å trene og spille med seniorlaget.

Til seriespillet i regi av Akershus fotballkrets har vi meldt på lagene GJ8, GJ9, GJ10, GJ11, GJ13 og GJ14, samt ett seniorlag i klassen Menn 7’er (der damer også får være med). I tillegg deltar 6- og 7-åringer i noen 3’ercuper gjennom året.

FØLG seniorlagene på facebook!

Over 50 unger vil trene og spille i aldersbestemte klasser, og i overkant av ti seniorer.

Når Feiring kunstgrasbane ikke kan brukes til trening (i vinterhalvåret), trener GJ 10-14 i Minnesundhallen, mens GJ6-9 trener i gymsalen på Feiring skole. Resten av året foregår alle treninger og hjemmekamper på kunstgrasbanen ved Feiring skole. Den ble åpnet høsten 2015.

Styret i fotballgruppa består av

Knut Harald Flesvik- fotball@feiringil.no
Solveig Røise Sakshaug
Øystein Rydland
Kristin Hove
Eldri Berger

Alle som skal delta på fotballtrening må være medlemmer av Feiring IL. Det blir man ved å melde seg inn her.
OBS:
Hvis man ikke er medlem, er man heller ikke forsikret gjennom Norges idrettsforbund, hvis det skulle skje skader eller ulykker.

Alle som er over 6 år, må betale treningsavgift. Mer informasjon om det her! 

Når man har barn som er med på Feiring ILs aktivitets- og idrettstilbud, må man også regne med å bidra til ulike dugnader i regi av Feiring IL. Det er nødvendig for at idrettslaget skal kunne ha et tilbud til så mange som mulig. FIL har svært lave kontingenter og avgifter, så dugnad er viktig for oss. Ingen i Feiring IL får betalt for jobben de gjør. Men samarbeid er sosialt! Foreldre kan bidra med kiosksalg, vakter på arrangementer, kjøkkentjeneste, skilting, kaffekoking, kjøring og mange andre oppgaver. Takk for at du stiller opp for både dine egne og andres unger!