Hvordan bli medlem av Feiring IL

Vil du bli medlem av Feiring IL, går du inn på nettsida Min idrett.no og velger «ny bruker» opp i høyre hjørne. Her oppretter du en bruker for deg og/eller familiemedlemmer.

Min idrett er nasjonalt register utarbeidet av Norges idrettsforbund og vårt medlemsregister er organisert i samme system. Vi bekrefter din innmelding per sms eller epost.

Medlemskontingenten er kr 500 for en hel familie, kr 200 for voksne (fra det året man fyller 18 år) og kr 150 for barn.

Får du problemer eller har spørsmål, kontakt kasserer Bjørn Saksberg i hovedstyret på epost kasserer@feiringil.no