Hvordan bli medlem av Feiring IL

Vil du bli medlem av Feiring IL, går du inn på denne linken.

Min idrett er et nasjonalt register utarbeidet av Norges idrettsforbund og vårt medlemsregister er organisert i samme system. Vi bekrefter din innmelding per sms eller epost.

Medlemskontingent:
Voksne enkeltmedlemmer 200 kr.
Barn enkeltmedlemmer 150 kr.
Familiemedlemskap/familiepris slår inn når man er minst én voksen og ett barn i relasjon i medlemsregisteret. Da betaler den ene voksne 200 kroner, mens alle andre familiemedlemmer i relasjonen betaler 100 kr, uansett alder.
NB: Man må derfor betale flere tilsendte fakturaer (en for «hovedmedlem» og en for tilknyttede familiemedlemmer) når disse blir sendt ut på epost fra styret.

Får du problemer eller har spørsmål, kontakt kasserer Bjørn Saksberg i hovedstyret på epost kasserer@feiringil.no