Velkommen til årsmøte!

Det blir årsmøte i Feiring Idrettslag søndag 5. mars kl. 19.00 på Fløygir. 

Vanlige årsmøtesaker og valg.
Alle medlemmer i FIL som fyller 15 år i løpet av 2023 har stemmerett på årsmøtet og er valgbare. Årsmøtepapirer legges ut her på www.feiringil.no innen 26. februar.

Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet, må det sendes styret på epost hovedstyret@feiringil.no innen 19. februar.

Har du lyst til å være med i ei undergruppe, sitte i styret eller på andre måter bidra til aktiviteten i idrettslaget? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Monica Almeli, monicasvendby@hotmail.com

Feiring ILs lovnorm i tråd med retningslinjene fra Norges Idrettsforbund finner du her: https://feiringil.no/om

Denne informasjonen vil i tillegg bli lagt ut på FILs facebookside og sendt ut til alle medlemmer på eposten de er registrert med på nettsiden minidrett.no.

Velkommen til årsmøte!
Vennlig hilsen hovedstyret i Feiring IL