Saksliste for årsmøte 10. mars – med regnskap, årsmeldinger og budsjett

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.02.19.
Årsmøtet avholdes søndag 10. mars kl. 19:00 i veslesalen på Fløygir.

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle Virksomhetsplan for Feiring IL for perioden 2019 – 2023
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Foreta følgende valg:

  • 14.1 Styreleder
  • 14.2 Nestleder
  • 14.3 Øvrige styremedlemmer
  • 14.4 Varamedlemmer
  • 14.5 Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  • 14.6 To revisorer
  • 14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 14.8 Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem

Vedlagte årsmøtedokumenter – se liste over nedlastbare lenker nederst (manglende dokumenter legges ut søndag kveld 3. mars):

Med vennlig hilsen styret i Feiring IL


Skiturer vinteren 2019

Her er oversikten over vinterens skiturer/åpne hytter for vinteren 2019, i regi av Trim og tur-gruppa i Feiring idrettslag.

Noen ganger er det ei uke mellom hver skitur, andre ganger to ukers mellomrom. Verdt å merke seg at det blir skitur til Skreikampen 10. mars i stedet for 1. påskedag som det har vært tidligere år.

Hyttene er åpne mellom klokka 10.00 og 14.00
Kaffe, te og Kvikk Lunsj kan kjøpes

Vi takker igjen alle positive hytteeiere for at de åpner og varmer opp hyttene sine og er vertskap for oss!

Dato                Turmål          Eiere                                                           Kontaktperson

6. januar           Fløyta                Kjersti og Leif Røise                                   Leif 47 81 30 29

13. januar         Tørtopp            Arne Limbodal                                             Arne 91 65 62 28

27. januar         Stor-Byua        Kristin og Sjur Bjørndal                             Sjur 90 55 25 35

10. februar       Langtjernet      Jette og Espen Wiik Stigersand               Jette 98 41 78 39

24. februar       Steintjernet     Eva og Jørn Brodshaug                              Jørn 91 59 85 83

3. mars              Jahrenhytta    Gro Jahren og Karsten Øvretveit             Gro 41 24 92 88

10. mars           Skreikampen     – ingen hytte                                               Kai Melby 95 24 97 42

17. mars            Almelistua       Bjørg Karin Bergli og Jens Christiansen Jens 91 12 19 53