Til alle brukere av kunstgressbanen

Norges Fotballforbund kom før helga med en spesifisering av reglene gitt av Helsedirektoratet til idrettbevegelsen.

Alle foresatte for aktuelle barn og unge, samt voksne brukere, bes lese disse bestemmelsene nøye før de bruker banen.

Vi ber alle respektere dette fullt og påpeker foreldrenes ansvar for egeninitiert aktivitet. Om / når det blir aktuelt med organisert trening avgjøres av de enkelte trenerne.