Utlegg og refusjoner

Har du lagt ut for innkjøp og skal ha penger tilbake fra Feiring IL?

Da finner du Utgiftsrefusjonsskjema mal (1) her. Det kan skrives ut, fylles ut og leveres til kasserer Bjørn Saksberg, Kjerkelinna 30. Eller skannes og sendes tilbake til han på kasserer@feiringil.no

Det samme gjelder når du skal levere reiseregning til idrettslaget. Skjema reiseregning mal finner du her.