Skitur til Haukåsen

Hytta til Stein og Rosa Stensvold er åpen fra kl 10 til 14. Salg av kaffe, saft og sjokolade. Velkommen! Kontaktinfo: Kai Melby tlf 952 49 742