Politiattestansvarlig

POLITIATTESTANSVARLIG

Å holde oversikt og påse at alle med tillitsverv knyttet til barn og ungdom i

klubben til enhver tid har gyldig politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Å føre kontroll med at alle som har tillitsverv knyttet til barn og ungdom i klubben har gyldig politiattest før de skal fungere som trenere?
 • Oppdatere / føre oppdatert oversikt over dette i eget skjema (Excel).
 • Å kontakte nye kandidater, og gi dem dokument for innsendelse til de som trenger å fornye, for å få dem til å framvise / innhente gyldig / fornyet politiattest før de starter i et verv. Politiattester er gyldige i tre måneder, og skal fornyes etter tre år fra oppgitt dato.

Beredskapsplan:

 • Dersom det viser seg at en tillitsvalgt viser seg å ikke ha godkjent politiattest skal vedkommende straks få beskjed om å fratre sine oppgaver, og ny person settes inn. Det er klubbens leder som tar dette ansvaret.

Hvem omfattes?

 • Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • ”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid.
 • Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.
 • Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte.
 • En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest.
 • Dersom dommeren har en mentor- eller veilederoppgave i klubb eller krets, for eksempel over en sesong mot yngre dommere, skal han eller hun ha attest. Tilsvarende gjelder for andre instruktører innen ulike felt.

Prosedyre:

Politiattestansvarlig skal fylle ut skjema:  fylles ut av politiattestansvarlig

Dette skjemaet skal fylles ut av søkeren Elektronisk skjema (for personer over 18 år)        

Manuelt skjema (for personer under 18 år)