Verdier

Norges Idrettsforbunds aktivitetsverdier er glede, fellesskap, helse og ærlighet, og Norges Fotballforbunds verdigrunnlag for barn og unge bygger på tre pilarer:

  1. Fotball for alle.
  2. Trygghet og utfordringer + mestring gir trivsel og utvikling.
  3. Fair Play.

Ut ifra dette har Feiring IL definert sin egen, som lyder «Vi er inkluderende – vi er allsidige – vi er lagspillere». Klubben skal etter beste evne gi gode, differensierte tilbud som tar utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger, samt innfrir deres ønsker. Andre sentrale verdier og nøkkelord i gruppas drift skal være sosialisering og ferdighetsutvikling.

 

Feiring som grendeklubb innser visse begrensninger med hensyn til å tilby fotballtilbud i alle aldersgrupper, og da spesielt i ungdomsårene, samtidig at det ikke skal være noe hinder mot å bli veldig god og ha videre fotballmuligheter ved å bo i ei lita bygd. Med inkludering menes at alle i klubbens miljø skal føle trygghet og tilhørighet uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, seksuell orientering, alder og ferdigheter. Alle skal få oppleve kameratskap og mestring.

 

Klubben ønsker å være ledende på Fair Play. Fair Play skal prege alle våre aktiviteter og vår representasjon i alle sammenhenger, på trening og kamp, på og utenfor banen.