Trenerveileder

Trenerveileder er hovedansvarlig for oppfølging av klubbens trenere.                                

Arbeidsoppgaver:

 • Sammen med sportslig utvalg ansvarlig for at klubbens sportsplan er grunnlaget for aktiviteten som drives.
 • Følge opp trenere i faglige og praktiske spørsmål, både på feltet og utenfor.
 • Kartlegge kompetanse, motivere aktuelle kandidater til å ta utdanning, og sørge for at de får tilbud om dette.
 • Påse at alle lag har trenerkvalifikasjoner i henhold til kravene for Kvalitetsklubb.
 • Sammen med sportslig utvalg organisere trenere for de ulike lagene.
 • Sammen med rekrutteringsansvarlig kartlegge og kontakte aktuelle trenerkandidater for nytt årskull.
 • Planlegge og organisere trenerforum, og sørge for at de blir gjennomført.
 • Delta på møteplasser for rollen i regi av krets.
 • Ha plass i sportslig utvalg.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, målsettinger og sportsplan.
 • Bør ha gjennomført / godkjent minimum delkurs 1 og 2 Grasrottrenerkurset.
 • Vite hvilke egenskaper en god trener bør ha, og selv ha erfaring fra rollen.
 • Ha gode kommunikative egenskaper / evne til å samarbeide med andre.
 • Være en god ambassadør for klubben, og opptre i overenstemmelse med retningslinjer nedfelt i klubbens sportsplan.

 

Årshjul:

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Januar – februar Forberede vinter-/forsesong Organisere trenerkabal for lagene som starter trening 1. mars.
Mars – juni Arrangere trenerforum

Faglig og praktisk oppfølging

 

Kartlegging

Utdanning

Arrangere trenerforum for alle klubbens trenere.

Følge opp trenere i daglige utfordringer / problemstillinger.

Kartlegge aktuelle trenere for nytt årskull.

Tilby og evt organisere aktuelle trenerkurs.

August – oktober Rekruttering

 

Arrangere trenerforum

Faglig og praktisk oppfølging

Rekruttere trener(e) til nyoppstartet gruppe (5 – åringer).

Arrangere trenerforum for alle klubbens trenere.

Følge opp trenere i daglige utfordringer / problemstillinger.

November Forberede vinter-/forsesong Organisere trenerkabal for lagene som starter trening 1. januar.