Organisasjon

Feiring ILs organisasjon er illustrert her.

Fotballstyret har ansvar for administrering av fotballgruppas aktivitet.

En del av de nevnte oppgavene vil være delegert ulike (SU / Hovedstyret /

roller).

 

Årshjul

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Januar Påmelding

Fotballstyremøte

Påmelding seriespill for lag 10 år og eldre (Frist 15. januar)

Levere inn budsjett og årsberetning, og planlegge sesongen (oppgaver / ansvarsfordeling).

Februar Søknad

Søknad

Søknad om støtte Sparebankstiftelsen (Frist 1.februar)

Søknad om draktsett Coop (Frist medio februar)

Mars Påmelding

Årsmøte i klubben

Påmelding

Fotballstyremøte

Utstyrskveld

Påmelding seriespill for lag opp til 9 år (Frist 1. mars)

Årsmøte i klubben.

Melde på lag til 3 – erserie.

Gjennomføre fotballstyremøte (sesongplanlegging)

Organisere utstyrskveld med leverandør av tøy.

April Foreldremøter

Logistikk

Dugnad

Gjennomføre foreldremøter for de ulike lagene. Dugnadsansvar (kiosk / kjøring) sendes ut.

Gjennomføre dugnad på anlegg / bane.

Mai – juni Søknad treningstid

Trenerforum

Fotballstyremøte

Søknad om treningstid Minnesundhallen (Frist 1. mai)

Gjennomføre trenerforum.

Gjennomføre fotballstyremøte (status erfaring sesong).

August Trenerforum

Fotballstyremøte

Trygge rammer

Rekruttering

Logistikk

Gjennomføre trenerforum.

Gjennomføre fotballstyremøte (planlegge høstsesong).

Ta kontakt med skolen for planlegging av tema for Trygge rammer.

Sende ut informasjon om tilbud for nytt årskull (5 – åringer)

Dugnadsansvar (kiosk / kjøring) sendes ut.

September Søknad

Søknad

Søknad om støtte Sparebankstiftelsen (Frist 1. september)

Søknad om støtte Gjensidigestiftelsen (Frist 15. september)

Oktober Fotballstyremøte

Trenerforum / avslutning

Gjennomføre fotballstyremøte (evaluering).

Planlegge / gjennomføre trenerforum og avslutning for fotballgruppas tillitsvalgte.

November – desember Logistikk trening

Påmelding dommerkurs

Organisering av treningstider vinter.

Påmelding til dommerkurs for rekrutteringsdommere tidlig januar.

Flaggheising – egne datoer:

Dato: Begivenhet:
1.januar 1. nyttårsdag
21.januar HKH Prinsesse Ingrid Alexandra (f.2004)
6.februar Samefolkets dag
21.februar HM Kong Harald V (f.1937)
12. april 1. påskedag
1.mai Den internasjonale arbeiderdagen
8.mai Frigjøringsdagen 1945
17. mai Grunnlovsdagen
31.mai 1. pinsedag
7.juni Unionsoppløsningen 1905
4.juli HM Dronning Sonja (f.1937)
20.juli HKH Kronprins Haakon (f.1973)
29.juli Olsokdagen
19.august HKH Kronprinsesse Mette Marit (f. 1973)
25.desember 1. juledag

Rutiner:

Ansvarlig flaggheiser tar ned flagget i hht. Flaggreglene, tørker det om nødvendig, og leverer det videre til nestemann på lista i god tid før neste flaggdag. Det minste flagget heises på Feiring aldershjem, og det største (merket med rød sløyfe) på Feiring skole.

Regler:

Hovedregelen er at flagget skal heises ved soloppgang, og fires ned ved solnedgang.

I løpet av året har vi i Norge et varierende antall timer med dagslys, og derfor har man delt opp flaggtider i to ulike kategorier.

Sommerhalvåret:

Flagget skal i perioden 1. mars - 31. oktober ikke heises før klokken 08.00, og ikke fires ned senere enn klokken 21.00. Selv om det er mørkt klokken 08.00 i denne perioden, kan man heise flagget klokken 08.00.

Dersom solen går ned før 21.00, må man derimot fire flagget før klokken 21.00. Flagget kan altså heises mens det er mørkt, men aldri fires når det er mørkt.

 

Vinterhalvåret:

For vinterhalvåret gjelder andre flaggtider enn i sommerhalvåret. I perioden 1. november - 28. februar (29. februar ved skuddår) skal flagget ikke heises før klokken 09.00, og fires ned ved solnedgang, dog aldri senere enn klokken 21.00.

Å jobbe for at klubben drives i henhold til kravene for å være Kvalitetsklubb.

Arbeidsoppgaver:

 • Å være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Å være klubbens kontaktperson mot krets, og delta på møteplasser i rollen i regi av krets.
 • Sammen med sportslig utvalg følge opp de standarder som er satt i Kvalitetsklubb med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Å samarbeide med de i klubben som har roller knyttet til Kvalitetsklubb.
 • Sørge for at dokumenter knyttet til Kvalitetsklubb til enhver tid er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
 • Synliggjøre internt i klubben at kvalitetsklubbsystemet gir anerkjennelse til klubben.
 • Påse at kvalitetsklubb jevnlig er tema på styremøter.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Bør ha plass både i styret og i sportslig utvalg.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Ha kompetanse og erfaring fra fotball selv.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og sportsplan.
 • Ha oversikt over NFFs krav / retningslinjer for å være Kvalitetsklubb.
 • Være en god ambassadør for klubben, og opptre i overenstemmelse med retningslinjer nedfelt i klubbens sportsplan.

Å påse at roller, tilganger og kompetanse er oppdatert i FIKS.

Arbeidsoppgaver:

 • Å til enhver tid oppdatere roller og kompetanse.
 • Sørge for at de som trenger å ha tilganger har det, til f.eks å kunne registrere spillertropp til kamp.
 • Følge opp praktisk de som er forplikta til å bruke systemet, både med hensyn til tilganger og kompetanse.
 • Være bindeledd mellom krets og brukere i klubben.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, målsettinger og sportsplan.
 • Ha en viss digital kompetanse.