Kvalitetsklubbansvarlig

KVALITETSKLUBBANSVARLIG

Å jobbe for at klubben drives i henhold til kravene for å være Kvalitetsklubb.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Å være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Å være klubbens kontaktperson mot krets, og delta på møteplasser i rollen i regi av krets.
 • Sammen med sportslig utvalg følge opp de standarder som er satt i Kvalitetsklubb med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Å samarbeide med de i klubben som har roller knyttet til Kvalitetsklubb.
 • Sørge for at dokumenter knyttet til Kvalitetsklubb til enhver tid er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
 • Synliggjøre internt i klubben at kvalitetsklubbsystemet gir anerkjennelse til klubben.
 • Påse at kvalitetsklubb jevnlig er tema på styremøter.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Bør ha plass både i styret og i sportslig utvalg.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Ha kompetanse og erfaring fra fotball selv.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og sportsplan.
 • Ha oversikt over NFFs krav / retningslinjer for å være Kvalitetsklubb.
 • Være en god ambassadør for klubben, og opptre i overenstemmelse med retningslinjer nedfelt i klubbens sportsplan.