FIKS – ansvarlig

Å påse at roller, tilganger og kompetanse er oppdatert i FIKS.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Å til enhver tid oppdatere roller og kompetanse.
  • Sørge for at de som trenger å ha tilganger har det, til f.eks å kunne registrere spillertropp til kamp.
  • Følge opp praktisk de som er forplikta til å bruke systemet, både med hensyn til tilganger og kompetanse.
  • Være bindeledd mellom krets og brukere i klubben.

Kompetansekrav:

  • Skal være motivert for oppgaven.
  • Kjenne til klubbens visjon, verdier, målsettinger og sportsplan.
  • Ha en viss digital kompetanse.