Fair play ansvarlig

Å bidra til at både klubb og spillere opptrer i henhold til retningslinjene for Fair Play.

 

Arbeidsoppgaver

 • Å implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Være klubbens Fair Play – kontakt mot kretsen.
 • Initiere og organisere gjennomføring av Fair Play – skolen for aktuelle lag.
 • Delta på Fair Play – kveld, og samarbeide med kretsen og andre klubber i kretsen i møter som angår temaet.
 • Sammen med styret følge opp Kampvertordningen.
 • Å påse at anlegget har et Fair Play – preg. Dette kan gjøres blant annet å bestille Fair Play – materiell fra Norges Fotballforbunds hjemmesider.
 • Synliggjøre Fair Play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Bistå klubbens trenere og lagledere ved konkrete episoder.

 

Om Fair Play – fra Norges Fotballforbund:

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte / foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og / eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. Fair Play innebærer:

 • respekt på og utenfor banen.
 • å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig.
 • å gi alle som ønsker det en plass i idretten.
 • å være bevisst på egne holdninger og verdier.
 • å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten.
 • å inkludere.
 • å skape positivitet.
 • å vise mot.
 • å skape tillit.
 • å se og anerkjenne.
 • å være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer).
 • å gi alt – alltid.