Dommeransvalig

Dommeransvarlig er ansvarlig for oppfølging av klubbens dommere.                                

Arbeidsoppgaver:

 • Holde oversikt over dommerpoolen i klubben, og jobbe for å sørge for at de som vil være dommere får mulighet til det.
 • Bidra til at klubben til enhver tid har dommere til egen aktivitet / hjemmekamper.
 • Enten selv, eller sammen med dommerveileder, følge opp dommerne i faglige og praktiske spørsmål spesielt i forbindelse med kamp. Dommeransvarlig og dommerveileder kan være samme person.
 • Ha oversikt over kompetanse, motivere til rekruttering av dommere, og sørge for at dommerne får tilbud om utdanning / kurs.
 • Kommunisere med dommerne om hvilke lag / grupper de ønsker å dømme, og tildele / utarbeide dommeroppsett til seriespill i henhold til dette. Ansvarlig må samarbeide / kommunisere med klubbens trenere / ansvarlige for omberamming av kamper.
 • Bidra til å heve dommernes status i klubben.
 • Påse og sørge for at dommerne til enhver tid har nødvendig utstyr til å utføre sine oppgaver.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, målsettinger og sportsplan.
 • Vite hvilke egenskaper en god dommer bør ha.
 • Ha gode kommunikative egenskaper / evne til å samarbeide med andre.
 • Være en god ambassadør for klubben, og opptre i overenstemmelse med retningslinjer nedfelt i klubbens sportsplan.

Årshjul:

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Februar Forberede vinter-/ forsesong Kartlegge aktuelle dommere for sesongen, og deres ønsker for aldersgrupper de ønsker å dømme.
Mars Opplæring

 

Logistikk

Arrangere dommersamling for klubbens dommere, og initiere / organisere dommerkurs.

Utarbeide oppsett for hvem som skal dømme hvilke kamper på vårsesongen i henhold til deres ønsker / muligheter.

April – oktober

 

 

August

Oppfølging

 

 

 

Logistikk

Gjennom sesongen følge opp dommere (evt egen dommerveileder) i kampsituasjon.

Ved endt sesong gi dommere oppmerksomhet for innsatsen, og forespørre årets dommere om de er aktuelle videre.

Utarbeide oppsett for hvem som skal dømme hvilke kamper på høstsesongen i henhold til deres ønsker / muligheter.

Oktober – desember Kartlegging Forhøre seg med aktuelle kandidater om ønske om å bli rekrutteringsdommer. Påmeldingsfrist tidlig januar.