Velkommen til årsmøte i Feiring Idrettslag søndag 14. mars kl 19.00 – digitalt

Denne gangen må vi prøve noe nytt: Vi inviterer til digitalt årsmøte. I god tid før 14. mars vil alle medlemmer få epost fra oss med informasjon om hvordan man kan følge møtet, hjemme fra sin datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.
Det blir vanlige årsmøtesaker og valg. Alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av 2021 har stemmerett på årsmøtet og er valgbare. Nødvendige årsmøtepapirer blir gjort tilgjengelig her på www.feiringil.no innen 7. mars.
Hvis du har forslag du ønsker skal behandles på årsmøtet, må dette være sendt til styret på epost hovedstyret@feiringil.no innen 27. februar.
Har du lyst til å være med i ei undergruppe, sitte i styret eller på andre måter bidra til aktiviteten i idrettslaget? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Leif Henning Nordahl på leif.henning.nor@gmail.com
Feiring ILs lovnorm i tråd med retningslinjene fra Norges Idrettsforbund finner du her.
Denne informasjonen er sendt ut til alle medlemmer på eposten de er registrert med på nettsiden minidrett.no
Velkommen til årsmøte! Vennlig hilsen hovedstyret i Feiring IL